ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (ຟຟລ) ແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂອງລັດ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານການຜະລິດ, ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິ ການ ແລະ ພັດທະນາພະລັງງານ ໄຟຟ້າຕາມແນວ ທາງຂອງພັກ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດ-ກົນໄກຕະຫລາດ ເພື່ອສະໜອງກະແສໄຟຟ້າ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຊົມ ໃຊ້ໄຟຟ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ພຽງພໍ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງ ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີ່ພັກແລະລັດວາງ ອອກ – ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າອອກນອກປະເທດເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເປັນເງີນຕາໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ.

ວິໄສທັດ

ເປັນວິສາຫະກິດທີ່ນຳໜ້າ ໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ​​ ດ້ວຍການຕອບສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າ ຮັບປະກັນຕົ້ນທືນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ເປັນແຫລ່ງຜະລິດໄຟຟ້າລາຍໃຫຍ່ ຢູ່ໃນລະບົບໄຟຟ້າອາຊຽນ.

ຫນ້າທີ່

  • ຮັບປະກັນການສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ພຽງພໍ, ທົ່ວເຖິງ, ທັງມີສ່ວນຮ່ວມເຫລືອ ເພື່ອຂາຍອອກທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ແລະ ສົມເຫດສົມ ຜົນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ;
  • ສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ທຳການຜະລິດໄຟຟ້າ ໂດຍຄຳນຶງ ເຖິງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເປັນປັດໃຈສຳຄັນ;
  • ຕອບສະໜອງຕໍ່ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະ ນະໂຍບາຍການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ເປັນລັດວິສາຫະກິດແບບຢ່າງ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີກຳລັງຄວາມສາມາດດັດສົມພາກສ່ວນເສດຖະກິດອື່ນໆ .

ຄວາມເປັນມາຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຊຽງຂວາງ

ການເຄື່ອນໄຫວໃນປີ 1975 ເປັນຂະແໜງໄຟຟ້າມີຈຳນວນພົນ 12 ຄົນ ມີຈັກໄຟຟ້າ 3 ເຄື່ອງ(ຂະໜາດ 40KVA 2 ເຄື່ອງ ແລະ ຂະໜາດ 15 KVA 1 ເຄື່ອງ) ລວມກຳລັງຕິດຕັ້ງ 95 KVA.ບໍລິການຮັບໃຊ້ແສງສະຫວ່າງໃຫ້ແກ່ສຳນັກງານ,ຄອບຄົວພະນັກງານ  ແລະ ປະຊາຊົນພາຍໃນເທດສະບານໂພນສະຫວັນແບບບໍລິການເກື້ອກູນ 3.30 ຊົ່ວໂມງ/ຄືນ.

ເຖີງປີ 1977 ຂັ້ນເທີງໄດ້ອະນຸມັດການປັບປຸງລະບົບໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍແມ່ນລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວໄດ້ນຳເອົາຈັກໄຟຟ້າຈຳນວນ 2 ເຄື່ອງ (ຂະໜາດ 375 KVA ຈຳນວນ 2 ເຄື່ອງ) ພ້ອມດ້ວຍການກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 0.4 ກວ,ມີຄວາມຍາວ 8 km ໃຊ້ເວລາບໍລິການ 4 ຊົ່ວໂມງ/ຄືນ,ເລີ່ມຈາກປີ 1980 ທັງອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ຫັນເອົາຂະແໜງໄຟຟ້າບໍລິການແບບໄລ່ລຽງເສດຖະກິດກຸ້ມຕົນເອງເພື່ອຫລຸດຜ່ອນພາລະແບບຫາບຈາກງົບປະມານຂອງລັດ.ເຖີງເດືອນ 6 ປີ 1995 ໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບໄຟຟ້າທີ່ສູນກາງໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ແຂວງຊຽງຂວາງໃນນັ້ນ ໄດ້ກໍ່ສ້າງອາຄານ 2 ຫລັງ ເພື່ອໃຊ້ສຳລັບເຮືອນຈັກໄຟຟ້າ,ຕາຂ່າຍແຮງກາງ 22 KV ຍາວ 9 Km,ຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງ 9 ໜ່ວຍ,ຕາຂ່າຍແຮງຕໍ່າ 0.4 KV 25Km ແລະ ຈັກໄຟຟ້າຂະໜາດ 300 KVA ຈຳນວນ 2 ເຄື່ອງ ລວມກຳລັງຕິດຕັ້ງ 600 KVA ມອບໃຫ້ຂະແໜງໄຟຟ້າຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການບໍ ລິການ ແລະ ຕິດຕັ້ງໝໍ້ນັບໄຟທັງໝົດ 1.770 ໜ່ວຍ ບໍລິການ 5.30 ຊົ່ວໂມງ/ຄືນ,ເຖີງວັນທີ 25/6/2003 ໂຄງການຂະຫຍາຍໄຟຟ້າຊົນນະບົດແຂວງພາກເໜືອ ໄດ້ກໍ່ສ້າງລະບົບໄຟຟ້າ 115 KV ຈາກເຂື່ອນນ້ຳເລິກ-ໂພນສະຫວັນ ແລະ ກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍແຮງກາງ 34.5 ,22 ແລະ 0.4 KV ພ້ອມຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງສຳເລັດ ແລະ ຂະແໜງໄຟຟ້າແຂວງກໍ່ໄດ້ໂອນເຂົ້າເປັນສາຂາ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ປະຈຳແຂວງຊຽງຂວາງ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: